Vi träffas ungefär en gång per månad på Valhalla i Sandviken där vi utbyter erfarenheter med varandra, anordnar ett lotteri med fina priser samt håller en auktion med medlemmarnas egna inlämnade objekt. Varje kvartal arrangerar vi en lite större auktion. Bud lämnas antingen via mail, telefon eller på plats på våra möten. Höstens auktioner avslutas på mötena i oktober och december. Vårens auktioner avslutas på mötena i februari och april.

Våra möten brukar besökas av ett 20-tal personer och stämningen är mycket god. Vår strävan är att vid varje möte ha ett kortare föredrag där en medlem berättar om sitt samlande. Det är alltid intressant att höra vad andra lärt sig och vad som fångat deras intresse i frimärkenas fantastiska värld.

Cirkulationsverksamheten har gått i graven då det är svårt att få tag på bra material.


2023 12-06 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla i Sandviken. Kallelse.
2023 12-06 kl 18:00 Sfs julauktion med bättre objekt. Auktionslista.
2024 01-24 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla i Sandviken. Kallelse.
2024 02-21 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla i Sandviken. Kallelse.
2024 02-21 kl 18:00 Sfs vinterauktion med bättre objekt. Auktionslista.
2024 03-20 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla i Sandviken. Kallelse.
2024 04-17 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla i Sandviken. Kallelse.
2024 04-17 kl 18:00 Sfs vårauktion med bättre objekt. Auktionslista.
2024 05-18 kl 18:00 80-års jubileum på Valhalla i Sandviken. Kallelse.


Om du tycker det skulle vara intressant att 'prova på' är du varmt välkommen att besöka ett av våra möten. Kontakta gärna någon i styrelsen före mötet.