Vi träffas ungefär en gång per månad på Valhalla i Sandviken där vi utbyter erfarenheter med varandra, anordnar ett lotteri med fina priser samt håller en auktion med medlemmarnas egna inlämnade objekt. Varje kvartal arrangerar vi en lite större auktion. Bud lämnas antingen via mail, telefon eller på plats på våra möten. Höstens auktioner avslutas på mötena i oktober och december. Vårens auktioner avslutas på mötena i februari och april.

Våra möten brukar besökas av minst 25 personer och stämningen är mycket god. Vår strävan är att vid varje möte ha ett kortare föredrag där en medlem berättar om sitt samlande. Det är alltid intressant att höra vad andra lärt sig och vad som fångat deras intresse i frimärkenas fantastiska värld.

Cirkulationsverksamheten har gått i graven då det är svårt att få tag på bra material. Viss försäljning sker i stället från föreningens lager i samband med våra möten. Kolla upp aktuell kallelse för att se vad som finns med ur gömmorna och ta sedan med din manco-lista.


2023 03-22 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla. Kallelse.
2023-04-19 kl 18:00 Månadsmöte på Valhalla. Kallelse.
2023-04-19 kl 18:00 Sfs skriftliga vårauktion. Auktionslista.


Om du tycker det skulle vara intressant att 'prova på' är du varmt välkommen att besöka ett av våra möten. Kontakta gärna någon i styrelsen före mötet.