Gefle Filatelistsällskap

Våra kollegor i 'grann-byn' har också gjort en hemsida. Besök den!

Posten i Sverige

Här kan man enkelt ta sig till bland annat postmuseum.

Posten i Norge

Posten i Danmark

Posten i Finland

Posten på Åland

Posten på Island

Posten på Grönland

Posten på Färöarna

www.tradera.com - Auktioner på nätet

Nordisk Filateli - Tidningen på nätet

Sveriges Filatelist-Förbund

SFF tidskrift Filatelisten

Skånes makuleringsstämplar

Ålandsresan 2003