Sällskapet grundades 1944 av 7 herrar i Sandviken.